PROSTORY PRO

SKLADOVÁNÍ

S ohledem na portfolium našich zákazníků se zaměřujeme na skladování hutních výrobků. Disponujeme vlastními skladovacími prostory v přístavu Mělník, kde jsme schopni zajistit překládku materiálu na lodě, kamiony i železnici.

Nově využíváme skladů v Berouně, kde je možné skladovat ocelové svitky až do hmotnosti 25 tun. Hala pro skladování o rozměrech 1.500 m2 je zateplená a je v ní k dispozici železniční vlečka.

Sklad Mělník
Sklad Mělník se nachází v přístavu na řece Labe. Umožňuje také nakládku nebo vykládku nákladu přepravovaného po železnici či kamiony.
Sklad Beroun
Sklad v Berouně lze využít pro skladování a následnou spedici ocelových svitků. Úložná kapacita o ploše 1.500 m2 umožňuje transport kamiony nebo železnicí.

Spedice zboží a skladovaného materiálu

Jednou z hlavních činností firmy CARGONET s.r.o. je optimalizace vytížení přepravních vozidel. Podle situace vytížíme vozidla požadovaným směrem v rámci celé Evropy. Kamiony vytěžujeme nejen kompletními náklady, ale i dokládkami. Pro menší objemy přepravovaných nákladů využíváme lehkých nákladních vozidel.

Pokud chcete využít našich spedičních služeb, kontaktujte některého z našich pracovníků.

DISPEČINK

Plachtové návěsy, muldové návěsy

Milan Černohorský

Oc. svitky, hut. materiály, muld. návěsy
+420 737 224 733

Jan Bláha

Oc. svitky, hut. materiály, muld. návěsy
+420 737 224 735

DISPEČINK

Nadměrné přepravy

Václav Pietryk

mega návěsy, nadrozměry, lehká nákl. vozidla
+420 737 224 753

Petr Sauerstein

mega návěsy, nadrozměry, lehká nákl. vozidla
+420 737 224 731