PŘEPRAVA NÁKLADU

PO ČESKU I PO EVROPĚ

Nabízíme dopravu standartních nákladů ( např. na paletách) plachtovými kamiony, přepravu svitků pro hutní, strojírenský a automobilový průmysl za pomoci tzv. muldových návěsů, nadměrnou dopravu speciální technikou.

Zaměřujeme se na silniční dopravu, stále častěji provádíme také kombinovanou (multimodální) přepravu různými dopravními cestami (železnice,řeky a kanály) většinou kombinovanou se silniční dopravou

Standartní náklady
Dopravujeme různé druhy zboží plachtovými návěsy o ložné ploše 13,6 ložných metrů. Jedná se např . o : hutní materiál, papír, dřevo, průmyslové výrobky, stavebniny, zemědělské produkty atd. náklady mohou být kombinovány, ovšem jen v případě, že náklad jako celek lze bezpečně zajistit.
Nadměrné náklady
Provádíme přepravy nadměrných nákladů, které přesahují běžne povolené rozměry v délce, šířce i výšce Držíme trvalá nadměrná povolení pro ČR, SRN, Francii, Belgii, Lucembursko, Nizozemí a Španělsko. Dle typu návěsu a dle státu se vesměs maximální rozměry nákladu na tato povolení pohybují do 21m (délka), 3,5m (šířka), 4 m (výška).
Specializovaná přeprava svitků
Specializujeme se na přepravu svitků pro hutní, strojírenský a automobilový průmysl, které přepravujeme pomocí speciálních tzv. muldových návěsů. Jsme schopni přepravit svitky až do hmotnosti 28 T.

Zásilky pod kontrolou

Všechny naše kamiony jsou vybaveny navigačním systémem GPS pro získávání přehledu o pohybu zásilek a vyhodnocování efektivity přeprav. Řidiči jsou pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti a zajišťování přepravovaného zboží proti pohybu.

Z geografického hlediska se specializujeme na přepravy vnitrostátní po ČR a přepravy na uzemí Evropy,zejména západní ,provádíme také kabotáž (vnitrostátní přepravy) na území SRN.

Součástí všech kontraktů je pojištění nákladu dle Úmluvy CMR, a je kryto firmou CARGONET s.r.o. do výše 5 mil. Kč.

CARGONET s.r.o.

VOZOVÝ PARK

Při dopravě pro Vás nás zajímají tyto aspekty, které se snažíme nekompromisně splnit :

bezpečnost a ekologie

 spolehlivost : dodržování termíny naložení a vyložení zboží

efektivnost a konkurenceschopnost

Těmto cílům odpovídá jen neustále modernizovaná flotila našich vozidel, která je přizpůsoben požadavkům zákazníků a požadavkům legislativy, ekologickým a bezpečnostním předpisům.

Naše tažná síla

Pro přepravu  nákladů využíváme tahače značky SCANIA o výkonu 450 a 410 HP konfuguraci 4 x 2 a 6 x 2, plachtové a otevřené návěsy různých konfigurací.

Plachtové návěsy

Plachtové návěsy Kögel o ložné délce 13,6 m , vnitřní výšce a nosnosti 25 T vybavené korytem na svitky patří k nejběžnějším návěsům firmy CARGONET s.r.o.

Teleskopické návěsy

Roztahovací teleskopické návěsy pro přepravu nadměrných nákladů, které přesahující běžné rozměry do šířky a délky. Maximální rozměry jsou dány nákladu jsou dány nejen technickými parametry vozidel, ale také legislativou a povolením, které je nutno na nadměrnou přepravu získat.

Doprovodná vozidla

Doprovod k nadměrným nákladům zajišťujeme pomocí vlastních doprovodných vozidel s proškolenou a zkušenou osádkou.